دی (جدی) دهمین ماه سال هجری خورشیدی است و ۳۰ روز می‌باشد. در تقویم هجری خورشیدی این ماه از روز ۲۷۷م تا ۳۰۶م می‌باشد.ادامه مطلب ...